INGE11

36 lägenheter och 5 lokaler på 3 minuters promenadavstånd från Stortorget och Residenset. Betald parkering på gården med motorvärmare. Gästparkering för besökande.

“Gula Villan” Linnégatan 14B, 6 lägenheter, 3 rum och kök.

Gula Villan   Gula Villan


Gula Villan sedd från Fagrabäcksvägen.

 


Gula Villan från gården, hyresvärden själv Torbjörn Bredenlöw på bild!

Fagrabäcksvägen 4 (Inge11)

3 lägenheter om 5 rum och kök
3 lägenheter om 1 rum och kök
3 lokaler för handel och kontor.
Handikappanpassad entré.

Gula Villan   Gula Villan


Fagrabäcksvägen 4.

 


Fagrabäcksvägen 4 från gården.

Skolgatan 11 (Inge11)

14 lägenheter, 1-5 rum och kök. Hiss. Samtliga lägenheter har balkong. Till höger Skolgatan sedd från gården.

På bilden här under kan man se att husen på Skolgatan och Fagrabäcksvägen är sammanbyggda.

  Gula Villan


Gula Villan

 


Gula Villan

 

Linnégatan 14A (Inge11)

10 lägenheter, 1-5 rum och kök
3 lokaler för kontor.
Alla lägenheter har balkong.
Hiss.

Gula Villan   Gula Villan

 

 

 


Linnegatan 14A från gården

HOLMEN 2, Östregårdsgatan 45

4 lägenheter 1 rum och kök
8 lägenheter 3 rum och kök, balkong
4 garage

Gula Villan   Gula Villan

 

 

 


Linnegatan 14A från gården